Odpady komunalne być składowane w odpowiednio oznaczonych kontenerach, te z kolei powinny znajdować się wewnątrz wiaty śmietnikowej. liczba kontenerów zależy od ilości mieszkańców danej wspólnoty, dlatego należy wziąć pod uwagę ile i jakie kontenery śmietnikowe będą miały się znajdować w środku.

Aby ułatwić wybór powierzchni podajemy proponowane wymiary wiat śmietnikowych.


Wymiary wiatyIlość dużych kontenerów
Szerokość: 150 cm
Głębokość: 150 cm
Kosz na śmieci 1100L
Szerokość: 200 cm
Głębokość: 200 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 300 cm i Głębokość: 250 cm
Szerokość: 400 cm i Głębokość: 200 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 300 cm i Głębokość: 300 cm
Szerokość: 510 cm i Głębokość: 200 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 400 cm i Głębokość: 300 cm
Szerokość: 510 cm i Głębokość: 260 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 510 cm
Głębokość: 300 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 400 cm i Głębokość: 450 cm
Szerokość: 650 cm i Głębokość: 300 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 500 cm i Głębokość: 450 cm
Szerokość: 700 cm i Głębokość: 300 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 550 cm i Głębokość: 450 cm
Szerokość: 800 cm i Głębokość: 300 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 600 cm
Głębokość: 500 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L
Szerokość: 500 cm i Głębokość: 700 cm
Szerokość: 900 cm i Głębokość: 350 cm
Kosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100LKosz na śmieci 1100L