Segregacja śmieci – dlaczego jest tak ważna


Minęło już prawie 8 lat od chwili wprowadzenia nowego systemu segregacji śmieci na kontynencie europejskim. Niestety duża część społeczeństwa w dalszy ciągu nie zdaje sobie sprawy jak ważna jest segregacja i przetwarzanie odpadów, wystarczy spojrzeć na statystyki.

W roku 2020 w Polsce zostało zebranych aż 13,1 mln ton odpadów komunalnych i aż 11,3 mln ton to odpady z gospodarstw domowych. W 2019 r ilość zebranych odpadów była o prawie 3% mniejsza, a w 2010 r zebrano zdecydowanie mniej bo około 10 mln ton. W 2020 r recyklingowi poddano niespełna 3,5 mln ton śmieci co stanowi 26,7 % wszystkich odpadów. Tendencja jest rosnąca, ale następuje to w powolnym tempie a i przecież ilość odpadów wzrasta z roku na rok.

Statystyczny Polak wytwarzał w 2020 roku średnio 342 kg odpadów, nastąpił wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Powinniśmy iść za przykładem krajów wysokorozwiniętych, w Niemczech i Szwecji recykling jest na poziomie aż 70%, ale wygląda na to że jeszcze długa droga przed nami.


Sens segregacji odpadów

Czy jest sens segregować śmieci i poddawać je recyklingowi? To pytanie można uznać za retoryczne. Oczywiście że jest sens. Niektóre tworzywa sztuczne rozkładają się nawet 1000 lat! A jeśli szacunkowo każdego roku do mórz i oceanów trafia do 12,7 mln ton plastiku, to… raczej nie wymaga komentarza.

Jedyna skuteczna metoda na zmniejszenie ilości śmieci to właśnie recykling. Dzięki świadomej segregacji śmieci jest możliwy ich odzysk i ponowne wykorzystanie. Dlatego warto nabrać świadomości i nie traktować tego jako przykrego obowiązku i stratę czasu, ale dostrzegać spore korzyści, które z tego wynikają.

Przede wszystkim segregując odpady zmniejszasz ich ilość, która trafi na wysypisko, a ograniczając ich ilość, sprawiasz że niosą one mniej zagrożeń dla zdrowia i życia, zarówno ludzi, ale głównie zwierząt.

Im więcej przetworzonych śmieci tym mniejsza ilość nielegalnych wysypisk śmieci. Poprawia się jakość życia, które przebywały wcześniej na zanieczyszczonych obszarach.

Zwiększasz swoją świadomość ekologiczną, stajesz się świadomym konsumentem i dokonujesz korzystnych dla środowiska wyborów i przyczyniasz się do poprawy stanu naszej planety.

Zmniejszasz zużycie surowców naturalnych, ponieważ produkty z recyklingu wracają ponownie do życia. Zmniejsza się także emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu chronisz glebę i wody gruntowe i zmieszasz ilość trudno rozkładających się odpadków na wysypiskach.


Korzyści płynące z segregacji odpadów

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, zyskują one drugie życie w tej czy innej postaci. Sporą korzyścią płynącą z rosnącej świadomości segregowania odpadów jest zwiększenie zapotrzebowania na nowe miejsca pracy. Powstaje coraz więcej miejsc pracy w rożnych branżach, składowania odpadków, transportu i w końcu ich przetwarzania. Warto skorzystać z profesjonalnych miejsc do przechowywania odpadków i do wspomagania segregacji takimi jak wiaty śmietnikowe.


Oszczędności

Opłata za odbiór śmieci posegregowanych od jednej osoby może być nawet 4 krotnie niższa niż za odpady nieposegregowane. To mocny argument przemawiający za wprowadzeniem takiego zwyczaju do swojego domu i uświadamianie innych, że jest to zwyczaj jak najbardziej opłacalny.
Największe oszczędności daje recykling szkła i aluminium, ponieważ można je odzyskać w 100% i przetwarzać nieskończoną ilość razy. Produkcja aluminium z rudy jest bardzo droga, a surowce naturalne się nie odnawiają. Wprowadzając do obiegu jedną szklaną butelkę z odzysku ograniczamy zużycie energii równe ciągłej pracy żarówki 100W w czasie 4 godzin.

Większość tworzyw sztucznych powstają z pochodnych ropy naftowej, a jak wiadomo złoża ropy naftowej są na wyczerpaniu, a jej wydobycie jest bardzo kosztowne zarówno finansowo jak i energetycznie. Można je wykorzystać jako surowiec wtórny, który można przetworzyć na mocne i wytrzymałe tkaniny służące do wykonania specjalistycznej odzieży, obuwia czy nawet namiotów czy plecaków.

Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na wysypiska jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak podsumowując wydatki związane z utrzymaniem wysypisk śmieci, starając się ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zaplanować późniejszą rekultywacje tych terenów, okazuje się, że koszty są znacznie wyższe.

Pamiętać należy także recykling aluminium w porównaniu do jego wytwarzania pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody aż o 97%. Co więcej przynosi spore oszczędności w zużyciu ropy naftowej i zużycia energii nawet o 95%, a co za tym idzie oznacza obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery o około 95%.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, dlatego recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii.